Category Archives: Basic Tutorials

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน Magento

การจัดการกลุ่มลูกค้า (Customer Groups)

การจัดการกลุ่มลูกค้าสำหรับร้านค้าที่ทำจาก Magento เราสา

ทำความเข้าใจกับสินค้ารูปแบบต่างๆ ใน Magento

ใน Magento มีการ Add สินค้าอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณ

วิธีการสร้าง Attribute และ Attribute Set

วิธีการสร้าง Attribute (คุณลักษณะ) ขอยกตัวอย่างการเพิ่ม

การใส่รูปและ Description ในหน้า catalog สินค้า

ในหน้า Catalog สินค้า เราสามารถใส่รูปและคำบรรยาย  เพื่อ

การแก้ไขข้อมูลสินค้าทีละหลายรายการ

Magento มีฟังก์ชั่น ที่ช่วยให้เราแก้ไขรายการสินค้าที่เห

วิธีการแก้ไข Template Email

ร้านค้าที่ทำจาก Magento เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิก สมัครรับ

วิธีเพิ่มสินค้าแบบ Configuration Products

การเพิ่มสินค้าในเว็บไซต์ Magento สามารถเพิ่มได้หลายแบบต

วิธีเพิ่มสินค้าแบบ Downloadable Products

การเพิ่มสินค้าใน Magento นั้นมีหลายแบบ ตามลักษณะของสินค

ป้องกัน: วิธีการ Disable List Mode ในหน้า Home

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

การเพิ่มเนื้อหาในเว็บไซต์ Magento

เว็บไซต์ขายของออนไลน์จำเป็นต้องมีส่วนของช่วยเหลือ บริกา