Category Archives: Basic Tutorials

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน Magento

แนะนำเรื่อง Attribute ใน Magento 1

แนะนำเรื่อง Attribute ใน Magento 1

การเรียงสินค้าใน Catalog สินค้า แบบกำหนดลำดับเอง

สินค้าในร้านค้าที่ทำด้วย Magento สามารถเรียงสินค้าได้หล

แก้ปัญหาอัพโหลดรูปไม่ได้ใน Magento

ตัว Magento 1.9 นั้น จำเป็นต้องใช้ Flash Player เพื่อช่

การเปิด-ปิดเว็บไซต์หน้าแรก เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ Magento

กรณีที่เราต้องการปิดหน้าเว็บไซต์ชั่วคราวเพื่อทำการปรับป

การใส่ลายน้ำให้ภาพสินค้า

Magento สามารถใส่ลายน้ำให้ภาพสินค้าได้อัตโนมัติ ทำให้เจ

การจัดการสถานะคำสั่งซื้อ (Order Status)

เราสามารถเพิ่มหรือแก้ไขสถานะคำสั่งซื้อ (Order Statuses)