การเพิ่มเนื้อหาในเว็บไซต์ Magento

เว็บไซต์ขายของออนไลน์จำเป็นต้องมีส่วนของช่วยเหลือ บริการลูกค้า คำอธิบายว่า สั่งซื้อสินค้ายังไง ช่องทางการชำระเงิน และขนส่งทางไหนบ้าง เราจึงต้องสร้างหน้าวิธีการสั่งซื้อสินค้า วิธีการชำระเงิน วิธีการขนส่ง และหน้าอื่นๆ ตามความต้องการได้ โดยเว็บไซต์ที่ทำจาก Magento สามารถเพิ่มหน้าและลงเนื้อหาได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

 • เข้าสู่ระบบหลังร้าน ไปที่ CMS --> Pages

 • คลิก Add New Page

ในส่วนของ Page Information

 • กรอก Page Title
 • กรอก URL Key (เป็นภาษาอังกฤษ แทนช่องว่างด้วย -)
 • Status เลือก Enabled (เปิดการใช้งาน)

ในส่วนของ Content

 • กรอก Content Heading
 • ใส่ข้อมูลลงในช่อง โดยจะมีแถบเครื่องมือที่ใช้งานเหมือน Microsoft word เลยค่ะ สามารถเพิ่มรูปภาพ และจัดหน้าได้ตามความต้องการเลยค่ะ

***ถ้าแถบเครื่องมือไม่แสดง ให้กดปุ่ม 

 • แถบเครื่องมือก็จะแสดงดังรูปค่ะ

ในส่วนของ Design --> Page Layout

 • Layout เลือกตามความต้องการค่ะ ว่าจะให้หน้าที่เราสร้างแสดงผล 1 column หรือ 2 columns ซ้ายหรือขวา หรือ 3 columns

ในส่วนของ Meta Data

 • ใส่ Keywords และ Description ค่ะ

 • คลิก Save Page (บันทึก) ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ