วิธีเพิ่มสินค้าแบบ Downloadable Products

การเพิ่มสินค้าใน Magento นั้นมีหลายแบบ ตามลักษณะของสินค้าที่ขาย  สินค้าประเภท Software  หรือ eBooks ก็เป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะการขาย  ที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป

คือไม่มีการส่งสินค้า  แต่จะให้ลูกค้า สามารถเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ได้  เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  เราเรียกการ Add สินค้าประเภทนี้ว่า Downloadable Products ซึ่งมีวิธีการ Add สินค้า ตาม VDO ด้านล่างนี้