การใช้เครื่องมืออัพโหลดรูปใน Magento (Wysiwyg Editor)

การแทรกรูปในเนื้อหา ให้กดปุ่ม 

เพื่อแสดงแถบเครื่องมือออกมา  เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำหรับจัดหน้าครับ สามารถจัดเอกสารต่างๆ ได้เหมือน word เลยครับ
เมื่อแถบเครื่องมือแสดงออกมาแล้ว ให้กดปุ่มรูปต้นไม้ดังภาพ ครับ

จะมีกรอบเด้งออกมา ให้กดปุ่ม Browse

กดปุ่ม Create Folder หากต้องการสร้าง Folder เพื่อแยก folder ในการเก็บรูปให้เป็นระเบียบ

  • กดปุ่ม Browse File เมื่อต้องการเลือกรูป
  • กดปุ่ม Upload File เมื่อต้องการอัพโหลดรูป

เมื่ออัพโหลดรูปแล้ว จะเห็นภาพที่เราอัพโหลดอยู่ใน folder ที่เราสร้างไว้ ให้กดเลือกรูปดังกล่าว แล้วกดปุ่ม Insert Files

ระบบจะย้อนกลับมาที่หน้าต่างดังรูปอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Insert เพื่อแทรกรูปลงในเนื้อหา