ความรู้ Magento ในไทย
Basic Tutorials

การใช้เครื่องมืออัพโหลดรูปใน Magento (Wysiwyg Editor)

การแทรกรูปในเนื้อหา ให้กดปุ่ม 

เพื่อแสดงแถบเครื่องมือออกมา  เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำหรับจัดหน้าครับ สามารถจัดเอกสารต่างๆ ได้เหมือน word เลยครับ
เมื่อแถบเครื่องมือแสดงออกมาแล้ว ให้กดปุ่มรูปต้นไม้ดังภาพ ครับ

จะมีกรอบเด้งออกมา ให้กดปุ่ม Browse

กดปุ่ม Create Folder หากต้องการสร้าง Folder เพื่อแยก folder ในการเก็บรูปให้เป็นระเบียบ

  • กดปุ่ม Browse File เมื่อต้องการเลือกรูป
  • กดปุ่ม Upload File เมื่อต้องการอัพโหลดรูป

เมื่ออัพโหลดรูปแล้ว จะเห็นภาพที่เราอัพโหลดอยู่ใน folder ที่เราสร้างไว้ ให้กดเลือกรูปดังกล่าว แล้วกดปุ่ม Insert Files

ระบบจะย้อนกลับมาที่หน้าต่างดังรูปอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Insert เพื่อแทรกรูปลงในเนื้อหา