แก้ปัญหาอัพโหลดรูปไม่ได้ใน Magento

ตัว Magento 1.9 นั้น จำเป็นต้องใช้ Flash Player เพื่อช่วยในการอัพโหลดรูป แต่ใน Browser รุ่นหลังๆ จะมีการปิดการใช้งาน Flash Player เป็นค่า Default ทำให้ไม่มีปุ่มอัพโหลดรูปภาพ จึงไม่สามารถอัพโหลดรูปสินค้าได้ ดังภาพ

วิธีการแก้ไข คือ ให้ทำการเปิดการใช้งาน Flash Player ใน Browser โดยผมจะสาธิตวิธีการเปิดใช้งาน Flash Playerใน Chrome ดังนี้ครับ

 

 

  1. เปิด Browser Chrome ขึ้นมา แล้วกดตรงจุด 3 จุด ที่ด้านขวาของ Browser แล้วไปที่ การตั้งค่า

  2. ในการตั้งค่า จะมีช่องค้นหา  ให้พิมพ์คำว่า Flash ลงไป  จะมีเมนู การตั้งค่าเนื้อหา.. ขึ้นมา
    ให้กดปุ่ม การตั้งค่าเนื้อหา…
  3. กด  อนุญาตให้เว็บไซต์เรียกใช้ Flash แล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้น

แค่นี้เว็บ Magento ของเรา ก็จะมีปุ่มอัพโหลดรูปกลับมาตามปรกติแล้วครับ