วิธีการสร้างตารางข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าสินค้า (Additional Information)

การสร้างตารางข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าสินค้า (Additional Information) คือ การดึง Attribute ที่เราสร้างขึ้นมาแสดงในหน้าสินค้า ทำให้การแสดงผลหน้าร้านสวยงามเป็นระเบียบ และสะดวกในการลงข้อมูลสินค้าที่หลังร้านด้วยค่ะ

ตัวอย่างการแสดงผล Additional Information ในหน้าสินค้า

วิธีการสร้างตารางข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าสินค้า (Additional Information)

  • สร้าง Attribute ดูวิธีการสร้างได้ที่นี่ค่ะ “วิธีการสร้าง Attribute”
  • Frontend Properties --> Visible on Product View Page on Front-end เลือก Yes ดังรูปค่ะ

บทความโดย : พัชรินทร์
ThaishopDesign