การจัดการกลุ่มลูกค้า (Customer Groups)

การจัดการกลุ่มลูกค้าสำหรับร้านค้าที่ทำจาก Magento เราสามารถเพิ่มหรือลดกลุ่มลูกค้า (Customer Groups) ได้ และกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าราคาสินค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกันได้ ตามขั้นตอน ดังนี้ค่ะ

การเพิ่มกลุ่มลูกค้า (Customer Group) ทำได้ดังนี้ค่ะ

 • เข้าสู่ระบบหลังร้าน ไปที่ Customers --> Customer Groups ดังรูป

 • คลิกปุ่ม Add New Customer Group (อยู่มุมซ้ายบน)

 • พิมพ์ชื่อกลุ่มลูกค้า (Group Name)

 • คลิกบันทึก (Save Customer Group) ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

การกำหนดจำนวนในการสั่งซื้อขั้นต่ำของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทำได้ดังนี้ค่ะ

 • เข้าสู่ระบบหลังร้าน ไปที่ System --> Configuration --> Inventory --> Product Stock Options
 • คลิกปุ่ม Add Minimum Qty

 • กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละชิ้นของกลุ่มลูกค้า โดยเลือก Customer Group

 • กรอกตัวเลขลงไปในช่อง แล้วคลิกบันทึกก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

การกำหนดราคาสินค้าของกลุ่มลูกค้าให้ราคาต่างกัน ทำได้ดังนี้ค่ะ

 • เข้าสู่ระบบหลังร้าน ไปที่ Catalog --> Manage Products --> Add Product **สามารถดูวิธิเพิ่มสินค้าแบบต่างๆได้จากบทความที่เคยสอนไปนะคะ**
 • เข้าไปในส่วนของ Prices กรอกราคาปกติในช่อง Price
 • คลิก Add Group Price
 • เลือกกลุ่มลูกค้าและกำหนดราคาสินค้าของแต่ละกลุ่มได้เลยค่ะ ดังรูป

 • ตัวอย่างรูปข้างบน หมายถึง ราคาสินค้าปกติ 250 บาท ราคาสมาชิก 200 บาท ราคาขายส่ง 150 บาท ค่ะ
 • เพิ่มข้อมูลต่างๆ ตามวิธีเพิ่มสินค้า และบันทึก ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

บทความโดย : พัชรินทร์
ThaishopDesign