การจัดการสถานะคำสั่งซื้อ (Order Status)

เราสามารถเพิ่มหรือแก้ไขสถานะคำสั่งซื้อ (Order Statuses) ของเว็บร้านค้าที่ทำจาก Magento ได้ ตามขั้นตอน ดังนี้ค่ะ

  • เข้าสู่ระบบหลังร้าน ไปที่ System --> Order Statuses

  • เราจะเห็นสถานะคำสั่งซื้อเป็นภาษาอังกฤษ ดังรูป

  • ทำการแก้ไขสถานะคำสั่งซื้อ โดยคลิกที่สถานะนั้นๆ
  • ยกตัวอย่าง สถานะ Pending Payment เราจะทำการแก้ไขให้เป็นคำว่า “รอชำระเงิน” ให้คลิกที่ Pending Payment ค่ะ

  • เปลี่ยน Status Label และ Default Store View เป็น รอชำระเงิน ดังรูป

  • คลิกบันทึก

  • การแก้ไขสถานะคำสั่งซื้อก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

  • ถ้าต้องการเพิ่มสถานะคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่ Create New Status ดังรูป ค่ะ

บทความโดย : พัชรินทร์
ThaishopDesign