Tag Archives: featured

Magento Community Edition 1.8.0.0 Stable

หลังจากที่ออก Magento CE version 1.7.0.2 ตั้งแต่วันที่

การจัดการกลุ่มลูกค้า (Customer Groups)

การจัดการกลุ่มลูกค้าสำหรับร้านค้าที่ทำจาก Magento เราสา

ทำความเข้าใจกับสินค้ารูปแบบต่างๆ ใน Magento

ใน Magento มีการ Add สินค้าอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณ

การแก้ไขข้อมูลสินค้าทีละหลายรายการ

Magento มีฟังก์ชั่น ที่ช่วยให้เราแก้ไขรายการสินค้าที่เห

ดาวน์โหลด Magento ฉบับภาษาไทย ได้แล้วที่นี่

CMS ที่เป็นที่นิยม เช่น WordPress หรือ Joomla ต่างมีชุด

การจัดการหมวดหมู่สินค้า

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใน Magento นั้น เป็นเรื่องพื้นฐาน

Magento คืออะไร?

Magento เป็นระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Content Manage