Magento Community Edition 1.8.0.0 Stable

หลังจากที่ออก Magento CE version 1.7.0.2 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2555 Magento CE หรือชื่อเต็มคือ Magento Community Edition ก็ไม่ได้ออกอัพเดทอีกเลย จนเวลาผ่านไป ถึง 18 เดือน ตัว Magento version 1.8.0.0 ถึงคลอดออกมาแล้วครับ(ผมจะเรียกสั้นๆ ว่า Magento 1.8 ละกันนะครับ) เรามาดูกันว่า Magento version นี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

Magento 1.8 มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยครับ โดยมีขนาดไฟล์ Zip ที่ 27MB ครับ จากเดิม version 1.7 มีขนาดประมาณ 25 MB โดยมี Hightlight สำคัญดังนี้ครับ

Hightlight

  • ปรับระบบการคำนวณภาษีใหม่ แก้ปัญหาการปัดเศษที่ไม่ถูกต้อง และปรับแก้ระบบการคำนวณภาษีให้สามารถปรับได้อย่างละเอียดและหลากหลายมากขึ้น
  • ปรับปรุงระบบ Cache สำหรับ Single Server Systems ให้ดีขึ้น ตัวระบบเร็วขึ้น
  • มีการเพิ่มระบบ Redis Cache สำหรับ Muti-Server Systemsเข้ามา (Redis Cahe คืออะไร?)
  • แก้ปัญหาเว็บช้า เมื่อ Database มีขนาดใหญ่ขึ้น

Web Server

โดยรวมคือ แก้ปัญหาเรื่อง “ช้า” ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนใช้ Magento ครับ ที่สำคัญคือ ปรับปรุงระบบ Cache สำหรับ Single Server Systems ซึ่งในไทย ใช้ server แบบนี้มาก น่าจะส่งผลดีต่อเว็บที่ทำจาก Magento ที่เช่า Server ในไทยไปเต็มๆ ผมลองติดตั้งดูแล้ว ก็พบว่าเร็วจนสังเกตเห็นได้ครับ