การจัดการเมนูแจ้งการโอนเงินให้ลิงค์สวยงาม

ต่อเนื่องจากบทความเรื่อง วิธีสร้างแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินโดยใช้ Extension : WebForms หลังจากที่เราสร้างแบบฟอร์มเสร็จแล้ว เราจะได้ลิงค์เพื่อมาทำเมนูเป็น http://www.domain.com/webforms/index/index/id/2/ ซึ่งลิงค์ไม่สวยงาม ไม่สื่อถึงข้อมูลหน้านั้นและจำยาก เราสามารถสร้างลิงค์สำหรับแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้นได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

 • เข้าระบบหลังร้าน --> CMS --> Pages

 • คลิก Add New Page

 • กรอก Page Title --> แจ้งการโอนเงิน
 • กรอก URL Key --> Confirm-payment
 • เลือก Status เป็น Enabled

 • Content Heading --> แจ้งการโอนเงิน
 • คลิก ปุ่ม Insert Widget… ดังรูป

 • (1) Widget Type เลือก Web-forms: Form

 • (2) Web-form เลือก แจ้งการโอนเงิน
 • (2) Frontend Template เลือก Default
 • คลิก Insert Widget

 • จะได้โค้ดเรียกฟอร์มแจ้งการโอนเงิน ดังรูป

 • Layout เลือก 2 columns with left bar

 • Meta Data กรอก Keywords และ Description
 • คลิก Save Page ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

บทความโดย : พัชรินทร์
ThaishopDesign