การจัดการหมวดหมู่สินค้า

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใน Magento นั้น เป็นเรื่องพื้นฐาน ที่ผู้มีร้านค้าจาก Magento ทุกคนควรจะทำเป็น แต่บางเมนู ผู้ใช้บางท่าน อาจยังไม่รู้จัก หรือ ไม่แน่ใจ ผมจึงจัดทำ VDO ชุดนี้ขึ้น เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการจัดการหมวดหมู่สินค้าโดยละเอียดอีกครั้งครับ (เว็บไซต์ใน VDO เป็นผลงานของ Thaishopdesign.com นะครับ ^ ^)