Author Archives: admin

การจัดการหมวดหมู่สินค้า

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใน Magento นั้น เป็นเรื่องพื้นฐาน

การเรียกไฟล์ CSS ในหน้า CMS

ในการจัดหน้าใน CMS เราต้องเขียน CSS กำกับด้วยเสมอเพื่อค

Magento คืออะไร?

Magento เป็นระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Content Manage