Author Archives: admin

การเปิด-ปิดเว็บไซต์หน้าแรก เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ Magento

กรณีที่เราต้องการปิดหน้าเว็บไซต์ชั่วคราวเพื่อทำการปรับป

การใส่ลายน้ำให้ภาพสินค้า

Magento สามารถใส่ลายน้ำให้ภาพสินค้าได้อัตโนมัติ ทำให้เจ

Magento Community Edition 1.8.0.0 Stable

หลังจากที่ออก Magento CE version 1.7.0.2 ตั้งแต่วันที่

การจัดการเมนูแจ้งการโอนเงินให้ลิงค์สวยงาม

ต่อเนื่องจากบทความเรื่อง วิธีสร้างแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิ

การจัดการสถานะคำสั่งซื้อ (Order Status)

เราสามารถเพิ่มหรือแก้ไขสถานะคำสั่งซื้อ (Order Statuses)

การจัดการกลุ่มลูกค้า (Customer Groups)

การจัดการกลุ่มลูกค้าสำหรับร้านค้าที่ทำจาก Magento เราสา

วิธีการสร้างตารางข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าสินค้า (Additional Information)

การสร้างตารางข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าสินค้า (Additional In

ทำความเข้าใจกับสินค้ารูปแบบต่างๆ ใน Magento

ใน Magento มีการ Add สินค้าอยู่หลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณ

วิธีการสร้าง Shopping Option (Shop by Brand, Color, Size)

เว็บไซต์ร้านค้าที่ทำจาก Magento มีฟังค์ชั่นสร้างตัวกรอง