การเปิด-ปิดเว็บไซต์หน้าแรก เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ Magento

กรณีที่เราต้องการปิดหน้าเว็บไซต์ชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงเว็บไซต์ Magento สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

การปิดหน้าเว็บไซต์

1. เข้าระบบหลังร้าน

2. สร้างหน้า ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราว โดยไปที่ CMS --> Pages --> Add New Page

3. Page Information – กรอก Page Title, URL Key, Status --> เปิดการใช้งาน

4. Content – กรอกรายละเอียดเนื้อหาหน้าเว็บ

5. Design – เลือก Layout เป็น Empty

6. กดปุ่ม Save Page

7. ไปตั้งค่าหน้าปิดปรับปรุงเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นเป็นหน้าหลักแทนหน้า Home โดยไปที่ System --> Configuration --> Web
CMS Home Page เลือกเป็นหน้าที่เราสร้างไว้

8. กดปุ่ม Save Config ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

การเปิดหน้าเว็บไซต์

หลังจากที่เราปรับปรุงเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเปิดใช้งานเว็บ สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ง่ายๆ โดย
1. เข้าระบบหลังร้าน
2. ไปที่ System --> Configuration --> Web

3. CMS Home Page เลือก หน้า Home

4. กดปุ่ม Save Config ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ