การตั้งค่ารับชำระเงินด้วย Paypal ใน Magento

Magento นั้น รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอยู่แล้ว โดยผ่าน Paypal API อีกทอดหนึ่ง ก่อนที่จะรับชำระเงินด้วย Paypal เราต้องไปเอาข้อมูล Paypal API มาจากบัญชี Paypal ที่เราสมัครไว้ก่อน โดยบัญชี Paypal ที่รองรับการชำระผ่านบัตรเครดิตในเว็บไซต์นั้น ต้องเป็นบัญชี Paypal ประเภท Premier หรือ Business (บัญชีแบบ Personal จับรับบัตรเครดิตไม่ได้ ลูกค้าจะจ่ายผ่านบัญชี Paypal ได้อย่างเดียว)

การเข้าไปเอาข้อมูล Paypal API

 • Login เข้าบัญชี Paypal ของคุณ ที่ Paypal.com
  จากนั้นไปที่เมนู เครื่องมือ > ตั้งค่าธุรกิจ > ทางเลือก ก > ขอข้อมูลประจำตัว API ของคุณเอง
 • กด ดูลายเซ็นต์ API ก็จะเห็นข้อมูล Paypal API ของเรา ให้ Copy ข้อมูล Paypal API เหล่านี้ไว้ เพื่อเอาไว้ใช้ตั้งค่ารับชำระเงินด้วย Paypal ในขั้นตอนต่อไป
 • ข้อมูล Paypal API ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Username, Password และ Signature

การตั้งค่ารับชำระเงินด้วย Paypal ใน Magento

 • ให้เข้าสู่ระบบหลังร้านของ Magento แล้วไปที่ System > Configuration > Payment Methods > PayPal Payment Solutions
  จากนั้นทำการตั้งค่าดังภาพ

  1. ใส่อีเมล์บัญชี Paypal
  2. ใส่ข้อมูล Paypal API ที่ได้มาจากบัญชี Paypal ของเรา
  3. เปิดใช้งานวิธีการชำระเงินนี้
  4. ตั้งชื่อวิธีการชำระเงิน
  5. กดตรง Advance Settings แล้วปิด SSL verification
   (การปิดตรงนี้เพราะบาง host ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Paypal ได้ แต่หากสามารถเชื่อมต่อได้ ให้ลองเปิดการใช้งานตัวเลือกนี้ดูนะครับ การชำระเงินจะปลอดภัยยิ่งขึ้น)
 • กดบันทึกเป็นการเสร็จขั้นตอนการตั้งค่าชำระเงินด้วย Paypal
 • การตั้งค่ารับชไระเงินด้วย Paypal