การลบสินค้าทั้งหมดและ Reset Products ID

หากท่านมีเหตุจำเป็น ต้องลบสินค้าทั้งหมด ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตาม หากลบผ่านระบบหลังร้าน ID ของสินค้านั้น จะไม่ถูก Reset เป็น 1 ครับ แม้สินค้าจะหายไปหมดแล้วก็ตาม

เมื่อทำการลงสินค้าใหม่ แทนที่ ID จะเริ่มด้วย 1 มันจะต่อ จากสินค้าที่ลบไปแล้วครับ เช่น Add สินค้าถึง ID 20 แต่ไม่พอใจ ลบสินค้าที่ลงไว้ทิ้งหมด แล้วเริ่ม Add ใหม่ อีกครั้ง ID เป็น 21 ซะงั้น

20-4-2554 17-52-46

ซึ่งทำให้เรานับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในร้านลำบากครับ เพราะ ID กับจำนวนสินค้าไม่ตรงกัน

ซึ่งเรามีวิธีง่ายๆ ในการจัดการครับ โดยให้ทำดังนี้

เข้าสู่ phpMyadmin แล้ว Run Code ต่อไปนี้ครับ

TRUNCATE TABLE `catalog_product_entity`

เมื่อ run แล้วสินค้าก็จะหายแกล้ง และ Id จะถูก Reset เป็น 1 ครับ