วิธีการสร้าง Attribute และ Attribute Set

วิธีการสร้าง Attribute (คุณลักษณะ)

ขอยกตัวอย่างการเพิ่ม Attribute ไซส์ของเสื้อผ้า ที่สามารถสร้างสินค้าแบบ Configurable Product ได้ด้วยนะคะ

 • เข้าระบบหลังร้าน --> Catalog --> Attributes --> Manage Attributes

a1

 • คลิกปุ่ม Add New Attribute

a2

 • กรอกรายละเอียด Attribute Properties ให้ครบทุกช่อง (ช่องที่มีดอกจันทร์สีแดง * จำเป็นต้องกรอกค่ะ)

1. Attribute Cod : ใส่ชื่อ Attribute (เป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กไม่มีช่องว่าง ใช้ _ แทน ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษรค่ะ)
2. Scope : เลือก Global
3. Catalog Input Type for Store Owner เลือก Dropdown
4. Values Required : เลือก Yes
5. Apply To : เลือกประเภทสินค้าที่ต้องการใช้ Attribute นี้
6. Use To Create Configurable Product : เลือก Yes

a3

7. Use in Quick Search เลือก Yes
8. Use in Advanced Search เลือก Yes
9. Comparable on Front-end เลือก Yes
10. Use In Layered Navigation เลือก Filterable (with results)
11. Visible on Product View Page on Front-end เลือก Yes

a4

 • Manage Label/Options
 • กรอกชื่อที่จะให้แสดงหน้าร้าน
 • คลิกที่ปุ่ม Add Option เพื่อกรอกไซส์

a5

 • กรอก Size ของสินค้า

a6

 • คลิกบันทึกก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

วิธีการสร้าง Attribute Set (ชุดคุณลักษณะ)

 • เข้าระบบหลังร้าน --> Catalog --> Attributes --> Manage Attribute Sets

a7

 • คลิกปุ่ม Add New Set เพื่อเพิ่ม Attribute Set

a8

 • กรอกชื่อ Attribute Set
 • Based On เลือก Default

a9

 • คลิกปุ่ม Save Attribute Set
 • ลาก Attribute ที่เราต้องการ ที่อยู่ฝั่ง Unassigned Attributes มาไว้ฝั่ง Groups

a10

 • ดังรูปค่ะ

a11

 • คลิกปุ่ม  Save Attribute Set ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ

a12

บทความโดย: พัชรินทร์
ThaishopDesign

บทความที่เกี่ยวข้อง