การใส่รูปและ Description ในหน้า catalog สินค้า

ในหน้า Catalog สินค้า เราสามารถใส่รูปและคำบรรยาย  เพื่อตกต่างหน้า Catalog ได้  โดยเมื่อทำการใส่และคำบรรยายแล้ว จะมีลักษณะดังภาพครับ

NEW ARRIVALS

วิธีการใส่ ทำง่ายๆ โดยไปที่ Catalog > Manage Categories ให้เลือก Catalog ที่ต้องการ แล้วใส่ข้อมูลลงไป ดังภาพครับ  โดยใส่คำบรรยายลงไปในช่อง Description และใส่รูปภาพลงไปในส่วนของ Images

หลังจากนั้นก็กด Save เป็นอันเรียบร้อยครับ

1

บทความโดย : วิษณุ