วิธีการแก้ไข Template Email

ร้านค้าที่ทำจาก Magento เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิก สมัครรับจดหมายข่าวหรือทำการสั่งซื้อ จะมีระบบอีเมล์อัตโนมัติส่งไปหาลูกค้า เราสามารถแก้ไข Template Email ในเว็บไซต์ Magento ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้ค่ะ

  • เข้าระบบหลังร้าน --> System --> Transactional Emails

เมื่อเข้ามาครั้งแรกจะไม่มี Template ใดๆ ในหน้านี้ ซึ่งนั้นหมายความว่า ร้านค้าของเราได้ใช้ Template อีเมล์ของระบบที่ได้ Set ไว้ โดยไม่ต้องการ Modify หรือปรับแต่งข้อความใดๆ หากเราต้องการแก้ไขข้อความใน template อีเมล์ ให้เราโหลด Template อีเมล์ของตัวระบบมาแก้ไข  วิธีการคือ ให้ กดปุ่ม + เพิ่มเทมเพลตใหม่

b01

  • คลิก เพิ่มเทมเพลตใหม่

b02

  • เลือก  Template  ที่เราต้องการจะแก้ไข

b03

  • เลือก สถานที่ เป็น ไทย  สำหรับ templete ภาษาไทย / เลือกเป็นภาษาอื่นๆ หากต้องการแก้ไข template อีเมล์ภาษาอื่น
  • คลิก Load Template

b04

  • ใส่ชื่อเทมเพลต เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ค่ะ  ให้เป็นชื่อที่จำได้ง่าย และเข้าใจ

b06

  • ทำการแก้ไขเนื้อหาของอีเมล์ตามต้องการ ระวังอย่าลบ Code ต่างๆ ใน template อีเมล์ ให้แก้ไขเฉพาะข้อความเท่านั้น เพราะอาจทำให้อีเมล์โหลดข้อมูลต่างๆ มาไม่ได้ เช่นข้อมูลสินค้า ชื่อลูกค้า เบอร์โทร ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะแตกต่างกันไป  เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว  ให้กดปุ่มบันทึกค่ะ

b05

  • หลังจากบันทึกแล้ว ลองคลิกดูตัวอย่างเทมเพลตที่เราทำการแก้ไขนะคะ

b07

  • ตัวอย่างดังรูปค่ะ

b08

เมื่อได้รูปแบบ Template อีเมล์ตามที่ต้องการแล้ว  เราต้องไปตั้งค่า  เพื่อเรียกใช้งาน Template อีเมล์ใหม่ที่เราสร้างขึ้น  หากไม่ไปตั้งค่าเรียกใช้งาน ร้านของเราจะยังคงใช้ Template อีเมล์ตามค่า default ของระบบ โดยไปที่  ระบบ > การตั้งค่า > อีเมล์การขาย

ให้เลือกใช้งาน Template อีเมล์อันใหม่ที่เราสร้างขึ้น (จากเดิม ค่าเริ่มต้นคือ  Default from Locale)  จากนั้นก็กด Save  เป็นอันเสร็จวิธีการแก้ไข template อีเมล์ค่ะ  ระบบก็จะดึง template อีเมล์ อันใหม่ที่เราแก้ไขแล้ว ไปใช้ตามที่ต้องการค่ะ

1