ความรู้ Magento ในไทย
Advance Tutorials

การแก้ปัญหาการลง Extension ไม่สมบูรณ์

เมื่อเราติดตั้ง Extension แล้วพบว่า Extension ไม่สามารถเข้าใช้งาน เกิด Error แจ้งเป็นหมายเลข เช่น Error 92241665216 ซึ่งเลขดังกล่าว เป็นชื่อไฟล์ report ที่เราต้องไปเปิดดู เพื่อดูว่า สามารถของการเกิด error คืออะไร

หลายครั้งที่เราติดตั้ง Extension มักจะเจอ Error ประมาณว่า ‘morningl_mgto.mage_aw_blog’ doesn’t exist ถ้ามีดังกล่าว ปัญหามักจะเกิดจาก Database วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ทำอย่างนี้ครับ

login เข้า PhpMyadmin แล้วไปที่ table ชื่อ core_resource แล้วลบตารางที่เกี่ยวข้องกับ Extension ที่เกิด Error ทิ้งครับ