การแก้ปัญหาการลง Extension ไม่สมบูรณ์

เมื่อเราติดตั้ง Extension แล้วพบว่า Extension ไม่สามารถเข้าใช้งาน เกิด Error แจ้งเป็นหมายเลข เช่น Error 92241665216 ซึ่งเลขดังกล่าว เป็นชื่อไฟล์ report ที่เราต้องไปเปิดดู เพื่อดูว่า สามารถของการเกิด error คืออะไร

หลายครั้งที่เราติดตั้ง Extension มักจะเจอ Error ประมาณว่า ‘morningl_mgto.mage_aw_blog’ doesn’t exist ถ้ามีดังกล่าว ปัญหามักจะเกิดจาก Database วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ทำอย่างนี้ครับ

login เข้า PhpMyadmin แล้วไปที่ table ชื่อ core_resource แล้วลบตารางที่เกี่ยวข้องกับ Extension ที่เกิด Error ทิ้งครับ