Tag Archives: บทความ Magento

การจัดการเมนูแจ้งการโอนเงินให้ลิงค์สวยงาม

ต่อเนื่องจากบทความเรื่อง วิธีสร้างแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิ

การจัดการสถานะคำสั่งซื้อ (Order Status)

เราสามารถเพิ่มหรือแก้ไขสถานะคำสั่งซื้อ (Order Statuses)

การจัดการกลุ่มลูกค้า (Customer Groups)

การจัดการกลุ่มลูกค้าสำหรับร้านค้าที่ทำจาก Magento เราสา

การแก้ไขข้อมูลสินค้าทีละหลายรายการ

Magento มีฟังก์ชั่น ที่ช่วยให้เราแก้ไขรายการสินค้าที่เห