Tag Archives: Magento

วิธีเพิ่มสินค้าแบบ Downloadable Products

การเพิ่มสินค้าใน Magento นั้นมีหลายแบบ ตามลักษณะของสินค

การจัดการหมวดหมู่สินค้าและ วิธีเพิ่มสินค้าในเว็บไซต์หลายภาษา

Magento มีฟังค์ชั่นที่สามารถสร้างเว็บไซต์หลายภาษาได้ มี

วิธีเพิ่มสินค้าแบบ Simple products

หลังจากที่สร้าง Category และ Attribute และจัดการ Attrib

การจัดการคำสั่งซื้อ

ตอนนี้เป็น VDO พื้นฐานในการจัดการคำสั่งซื้อที่เข้ามานะค

การจัดการหมวดหมู่สินค้า

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใน Magento นั้น เป็นเรื่องพื้นฐาน

Magento คืออะไร?

Magento เป็นระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Content Manage