Category Archives: Magento 1

การใช้เครื่องมืออัพโหลดรูปใน Magento (Wysiwyg Editor)

การแทรกรูปในเนื้อหา ให้กดปุ่ม  เพื่อแสดงแถบเครื่องมือออ

วิธีเพิ่มสินค้าที่มีตัวเลือก (Custom Options)

การกำหนด Option ของสินค้า (Custom Options) – คือการ Add

วิธีเพิ่มสินค้าแบบ Simple products

หลังจากที่สร้าง Category และ Attribute และจัดการ Attrib

การแก้ปัญหาการลง Extension ไม่สมบูรณ์

เมื่อเราติดตั้ง Extension แล้วพบว่า Extension ไม่สามารถ

วิธีเปลี่ยน banner ใน เว็บไซต์

การเปลี่ยน banner ในเว็บไซต์ magento หรือเว็บไซต์ อื่นๆ

การจัดการคำสั่งซื้อ

ตอนนี้เป็น VDO พื้นฐานในการจัดการคำสั่งซื้อที่เข้ามานะค

การจัดการหมวดหมู่สินค้า

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใน Magento นั้น เป็นเรื่องพื้นฐาน

การเรียกไฟล์ CSS ในหน้า CMS

ในการจัดหน้าใน CMS เราต้องเขียน CSS กำกับด้วยเสมอเพื่อค

Magento คืออะไร?

Magento เป็นระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ (Content Manage